நடக்க முடியாதவர்களையும் எழுந்து இயல்பாக நடக்க வைக்க கூடிய இயற்கை மருந்து !
எந்த வேலையும் செய்ய முடியாத அளவுக்கு உடல் சோர்வு இருந்தா இதை குடிங்க TIRDNESS REMEDY IN TAMIL